ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගර්භනී සති ගනන් කරන්නේ කෙසේද? ගර්භනී කාලයේ දී  වෙනදාා මෙන් ඩිමිභ පිට වෙන බව දැනෙන ලක්ෂන දැනෙවාද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගර්භනී කාලය ගනනය කරන්නේ සති වශයෙනි එය ඔබට අවසාන වශයෙන් ඔසප් සෑදුනු දිනය  සිට ගණනය කිරීම් කරනු ලැබේ . සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියක් සඳහා ගත වන කාලය සති හතළිහක් ලෙස සලකනු ලබයි . 

මෙය පහසුවෙන් ගණනය කිරීම සඳහා විශේෂිත ගර්භණීතාවය  මැනිය හැකි ගණන මාපකයක් (pregnancy calculator)   තිබේ 

අන්තිම ඔසප් දිනය 1/4/  2020 හා අද දිනය 30/5/2020 = දින  59 = ගර්භනීතාවය සති 59/7= සති 8 දින 3

ගර්භණී භාවයට පත් වූ පසුව වෙනදා ඔසප්වීමේ දී දක්නට ලැබෙන ඩිම්බ පිට වන විට දැනෙන හැඟීම් සහ ලක්ෂණ දැකිය නොහැක . ඔසප් වීමට වඩා විරුද්ධ හෝමෝන ක්‍රියාවලිය ඔබේ සිරුර තුළ ක්‍රියාත්මක වීම ඊට හේතුවයි. 

නමුත් සමහර අයට ඇතිවන ඔක්කාරය වමනය කෑම අරුචිය වැනි ලක්ෂණ ගර්භණීතාවයේ මෙන්ම ඔසප්වීමේදී ද දක්නට හැක 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 30 May 2020 Sat 8:31 AM