ප්‍රශ්න තොරතුරු

lingikawa ekathu unama le awe nathi awasthawak kanya patalaya kadilada

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ලිංගික එකතු වීමකදී කන්‍යා පටලය බිඳ වැටීමට හෝ නොවීම යන දෙකම විය හැක. එමෙන් ම රුධිරය පිට වීමට හෝ නොවීම යන දෙකම සිදු විය හැක. 

ලිංගික එකතුවීමකදී බොහෝ විට ප්‍රථම වතාවට මේ ආකාරය රුධිරය පිටවීමක් සිදුවන්නේ 30% කටත් වඩා අඩු කාන්තාවන්ට ය. එම නිසා රුධිරය පිට වීම මගින් කන්‍යා  පටලය බිඳ වැටීම සොයාගත හැක්කේ ඉතාම සීමිත පිරිසකටය.  අනිත් අයට එය නිරීක්ෂණය කළ නොහැක. 

ලිංගික එකතු වීමක් සිදු වුන විට රුධිරය පිට වීම මගින් කන්‍යා භාවය පරීක්ෂා කරන්නට නොහැක.  එහි කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නැත . එවැනි දේවල් නූගත් සමාජයේ මිථ්‍යා අදහස් වේ .  කන්‍යා පටලය බොහෝ අයගේ පිහිටියත් ලිංගික එකතු වීමේදී රුධිරය පිට වීමක් සිදු නොවිය හැක . එනම් රුධිරය පිට නො වුණු පළියට ඇය කන්‍යාවියක් නොවන බව පැවසිය නොහැක .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 30 May 2020 Sat 8:32 AM