ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩොක්ටර් මම සරු දිනයන්හි දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් එකතු උනා. ඒ දැනට සතියකට කලින්. අද මගේ වම් කකුල ඉදිමිලා කසන්න ගත්තා. ඒකට වෛද්‍යවරයකු හමුවී බෙහෙත් ලබා ගත්තා. මට තියෙන ප්‍ර්ශනය බෙහෙත් බොන එක මේ කාලේදි සුදුසුද නැද්ද කියන එක. මට වෛද්‍යවරයාට මම දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව කියන්න අතපසු උනා.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙම කාලයේදී ඖෂධ බීමට ලබාගන්න එපා. ඔබට හැකි නම් නැවත වෛද්‍යවරයා හමුවී මේ බව පවසා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ආලේපනය සදහා යමක් දී ඇත්නම් එය නියමිත පරිදි බාහිරින් ආලේප කරන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 12 Jun 2020 Fri 8:10 PM

අදහස්