ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට වයස අවුරුදු 35 යි. විවාහ වී වසරක් පමණ වේ.අප දෙදෙනාම වෙනත් අය සමග ලිංගික සබඳතා පවත්වා නැත. මා හට Vestibular Papillomatosis නම්  රෝගී තත්ත්වය හටගෙන ඇත. එයට ප්රතිකාර කිරීම අත්යවශ්යද ? එමගින් ගර්භණී වීමේදී ගැටළු ඇතිවේද ? එය ඉබේ සුව වන්නේ නැතිද ? එය ක්රමයෙන් වැඩි වන රෝගයක්ද ?  මෙම  රෝගය සදහා ලංකාවේ පවතින ප්රතිකාර මොනවද ? Thanks yeheli team.

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙය  vestibular papillamatosis   තත්ත්වයක් ද නැතහොත් එය වෙනත් ආකාරයක  HPV ඒ නිසා ඇති වූ තත්ත්වයක් ද යන්න නිශ්චිතව පැවසූයේ වෛද්‍යවරයෙකු විසින් නම් එහි ගැටලුවක් නැත

 එසේ නොමැති නම්   එය ඔබට පිටතින් බලා තීරණය කළ නොහැකි නිසා ඔබ කළ යුත්තේ වෛද්‍යවරයකු හමුවී පෙන්වා එම රෝගය කුමක්දැයි නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමයි.

 බොහෝ විට ඔබට ඇත්තේ VP තත්ත්වයක් නම් ඔබ බිය විය යුතු නැත ප්‍රතිකාර ගැනීම විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වන්නේ ද නැත නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් කරුණු දැන ගෙන සිටීම ප්‍රමාණවත් වේ . 

නමුත් එය HPV නිසා හට ගත්තා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සහ උපදෙස් වෛද්‍යවරයකු හරහා ලබා ගත යුතුය 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Jun 2020 Mon 11:18 AM