ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඔසප් විම නියමිත දිනට පෙර හද ගැනීමට උපදෙස් අවශ්‍යයි

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඒ සඳහා ලබාගත හැකි හෝමෝනමය ඖෂධ තිබේ නමුත් ඒවා ලබාගත යුත්තේ වෛද්‍ය නිර්දේශයකින් අනතුරුවය. එම නිසා ඔබට ඒ සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය පවසා වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Jun 2020 Mon 10:09 PM

අදහස්