ප්‍රශ්න තොරතුරු

පෙනුමෙන් තමන්ට වැඩිය වැඩිහිටි ලෙස පෙනෙන වයසින් අවුරුදු 5ක් පමණ බාල ආදරයක් ඇති වීම වැරද්දක්ද?දෙදෙනාම එකිනෙකාට ගොඩාක් ආදරෙයි නම් විවාහයකට නොයා එකිනෙකාට අවංකව ආදරය කිරීම දෙදෙනාගේම අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගැනීම වැරද්දක්ද?

 වරදක් නොවේ. නමුත් එය සමාජ සම්මතයක්ද නොවේ. ඔබ දෙදෙනා කතා කොට ගිවිසගත් පරිදි ඔබට සිටිය හැකියි. නමුත් අතරමගදී එක් අයෙකු හෝ වෙන්ව ගියහොත් නීතිමය පිහිටක් ඔබට පැතිය නොහැක. 


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 11:22 AM