ප්‍රශ්න තොරතුරු

අපේ කැමැත්ත ගැහැණු දරුවෙක් සාදා ගැනීමයි. ලිංගිකව එකතු වීමේදී ඒ සඳහා සිටිය යුතු ආකාරයක් තිබේද?

 කවියක සලින් එකේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තීරණය කරන්නේ ස්වභාවික වර්ණයට අනුව ජාන සැකසීම මතය එය අපට කල්තියා පාලනය කළ හැකි තත්වයක් නොවේ 

එය සිදු වන්නේ ගර්භාෂය තුළ බැවින් ලිංගික ඉරියව්වක් මගින් එය පාලනය කළ නොහැක .

ඔබට අවශ්‍යම නම් දරුවෙකුගේ  ලිංගිකත්වය තීරණය කළ හැකි අවස්ථාවක් තිබේ.  ඒ නල දරු උපත් ක්‍රමය (IVF) යි. නමුත් ස්වභාවිකව දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට හැකියාවක් ඇත්නම් මෙවැනි ක්‍රම නිර්දේශ කරන්නේ නැත.

 අනෙක් අතට මේවායේ සාර්ථකත්වය ඉතා අඩු වන අතර ඉහළ මිලක් ඒ සඳහා වැය වේ 

ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය වලදී අප තේරීමක් නොකළ යුතුය.  කුමන  දරුවෙකු ලැබුණත් එය දෙමව්පියන්ට සම්පතකි ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 11:31 AM