ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට business එකක් කරන්න ඕනේ. මොකක් හරි production එකක් කියන්නකෝ. මොනවා හරි නිෂ්පාදනය කරලා වෙළඳ පොලට දෙන්න පුළුවන් දෙයක්.

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


ඔබ තනිවම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භකර දියුණුවීමට උත්සාහ කිරීම සතුටුදායක කරුණකි . නමුත් ඔබ නිෂ්පාදනය කළ යුත්තේ හෝ ආරම්භ කළ යුත්තේ කුමන ආකාරයේ දෙයක් දැයි අපට නිශ්චිතව යෝජනා කළ නොහැක . මේ සඳහා ඔබට දැරිය හැකි පිරිවැය ඔබ සතු ප්‍රාග්ධනය සහ ඔබ සතු දැනුම යන සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය . මේ සඳහා උදව් කරන ආයතන කීපයක්ම ලංකාවේ ඇත . ඒ සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීමට ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේේ හෝ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හෝ ව්‍යවසායන් හා වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මග පෙන්වීම ලබා ගැනීම වැදගත් බව සිහිපත් කරමි . ඔබ වැනි ව්‍යාපාරිකයන් නගාසිටුවීමට මෙවැනි ආයතන වල විවිධ වැඩසටහන් හා මූල්‍ය උපදේශන සේවාවන් මෙන්ම සහන පොලියට ණය ලබා දීම ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 11:39 AM