ප්‍රශ්න තොරතුරු

පියයුරු පිළිකා ගැන මට ටිකක් කියන්න.

 පියයුරු පිලිකා ඇතිබව පියයුරු වල ඇති අසාමාන්‍ය කුඩා ගැටිත්තක්, කුඩා ගෙඩියක් ලෙස ඔබට හසුවිය හැකිය. නමුත් එවැනි සෑම ගෙඩියක්ම පියයුරු පිළිකා නොවේ. මෙයට අමතරව පියයුරු වේදනාව, සමේ අසාමාන්‍යතා, දොඩම් ලෙල්ලක ස්වභාවය ගැනීම, තන පුඩුව ඇතුලට ගිලිතිබිම, තන පුඩුවෙන් අසාමාන්‍ය දියර ගැලීම වැනි දේ සිදුවිය හැකිය. පියයුරු වල හැඩයෙද අසාමාන්‍යතා තිබිය හැකිය. 

මෙවැනි අසාමාන්‍යතා ඇතිනම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මගින් හදුනා ගත හැකිය. 

ප්‍රතිකාර වශයෙන් ඖෂධ මෙන්ම විකිරණ චිකිත්සා, ශල්‍යකර්ම ආදිය රෝගයේ ස්වාභාවය අනුව නියමකරනු ලැබේ. 

වයස අවුරුදු 20ට වැඩි සෑම කාන්තාවක්ම අවම වශයෙන් මසකට වරක්වත් ස්වයං පියයුරු පරික්ෂාව සිදුකල යුතුය. අවුරුදු 35ට වැඩි කාන්තාවන් සදහා ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන වල ඇති සුවනාරි සායන මගින් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම පරික්ෂා සිදුකර ගත හැකිය. ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 11:58 AM