ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ පියයුරේ තන පුඩුවේ පැලුම්ද පවතී. තවද ඒවා තද කර මිරිකූ විට යම් දියරයක් පිටවෙයි.හුගක් හයියෙන් මිරිකුවොත් හරි හපුවොත් හරි යන්නේ. මගේ පෙම්වතා ඉස්සර හුගක් හයියෙන් තන පුඩුව හපනවා.වෙන කිසිදු ලක්ෂණයක් නැහැ.පෙම්වතා ලිංගිකව එක පසු හා ඔසප් කාලයේදී මේක තියනවා. මෙය පිළිකාවක්ද? මට තවම වයස 17යි.

 තනපුඩුව  මිරිකීමෙන් පසු යම් දියරය ක් පිටවීම  ස්වාභාවික ය .බොහෝ   මේ   වයස කාන්තාවන්ගේ තනපුඩුව මිරිකීමෙන්  මෙවැනි  දියරයක්  පිටවෙයි.  නමුත්  තනපුඩුවේ   ඇතිවි   ඇති   තත්ත්වය  යම්කිසි  දිලීර  ආසාදන තත්ත්වයක් වීමට  ඉඩ   ඇත . නැත්නම්   ස්වාභාවික පැලීම් විය හැක . මෙය කිසිසේත් බිය විය යුතු තත්ත්වයක් නොවේ .

නමුත්   එය  පරීක්ෂාකිරීමෙන්   තොරව   නිශ්චිතව  කිව  නොහැක . පිළිකා   තත්වයක් ද  කියාකීමට  නම්  අනිවාර්යයෙන්ම  පරීක්ෂා කල යුතුය . ඒ  සඳහා  මේ සම්බන්ධයෙන්  දැන ගත  යුතු වෙනත්  තොරතුරු ද  ඇත .   සාමාන්‍ය පිළිකා තත්වයක දී  තනපුඩුවේ විශාල වෙනස්කම්  හා සමේ වෙනස්කම් ඇති වේ.

 එමනිසා  ඔබට සැකයක් ඇත්නම් ප්‍රථමයෙන් ඔබේ  පවුලේ   වෛද්‍යවරයා  ලවා  පරීක්ෂාකර ගන්න .  පෙනෙන  ආකාරයට  නම්  බිය  විය  යුතු  නැති තත්ත්වයකි . ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 12:39 PM

අදහස්