ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ දරුවට ඇති ලඟම පාසල D.S. සේනානායක විද්‍යාලයයි. නිවසේ සිට මීටර 700ක් පමණ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපේ නිවෙස් වලට ඔප්පුවක් නැත. කුටුම්බ කාඩ් පතක් පමණක් ඇත. තවද නිවසේ අයිතිය හා බිල් පත් වල ඇති නමද මවගේය.සේනානායක විද්‍යාලයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ලියුමක් ආවා. නමුත් මමආපහු අයදුම් පතක් දැම්මා. එකට පිළිතුරක් ආවේ නෑ තවම. මගේ දරුවා මේ පාසලට ඇතුලත් කිරීම සඳහා මා කල යුත්තේ කුමක්ද? කාර්යාලයට හෝ කලාප කාර්යාලයට ගියොත් මෙයට විසඳුමක් ලැබේද? යනවා නම් කොතනටද මා යා යුත්තේ?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබගේ තත්ත්වය අපට තේරුම් ගත හැක . එමෙන්ම ඔබට පාසලෙන් එවා ඇති පිළිතුරෙහි වැරැද්දක් ඇති බවක් ද නොපෙනේ . 

ඔබ මූලිකවම මූලිකවම තේරුම් ගත යුත්තේ පාසලට ලමුන් ඇතුලත් කිරීමේ චක්‍රලේඛ නීති විධාන ප්‍රකාරව ඔබට මෙම පිළිතුර එවා ඇති බවයි . 

ඔබ අයදුම් කර ඇත්තේ පදිංචිය මූලික කරගෙන බව සිතිය හැක . එහිදී පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන චක්‍රලේඛයේ   දක්වා ඇති පරිදි ඉදිරිපත්කර නැතිනම් ඔබගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වීම සිදුවේ.නැත්නම්  එයට   ඉතා  අඩු  ලකුණු ගනණක් ලැබී නුසුදුසු වනු   ඇත. විශේෂ යෙන් මෙහිදී  වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණය  ක් ලැබෙන්නේ  ඔබේනමට  තිබෙන නිරවුල්   ඔප්පුවට ය . 

 තවද  චන්දහිමි   නාම  ලේඛන යෙ  නම්තිබීම  පමණක්  ප්‍රමාණවත්  නොවේ . 

ඔබ  දක්වා   ඇති පරිදි  ඔප්පු ඔබේ මවගේ නමට තිබීම මෙහිදී සුදුසු කමක් නොවනු    ඇත .මෙවන් අයදුම්පත්  චක්‍ර ලේඛ යට අනුව  ප්‍රතික්ෂේප වූ   අවස්ථාවන්  එමටය .  නමුත් සහනයක්  ලබාගැනීමට   අභියාචනා  කිරීම  කල හැකි    අතර  එහිදි  ඔබේ  අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප  වීමට හේතුව  දැන ගන්න .  ඉන්අනතුරුව  කල හැකි  යමක් නීති  උපදෙස් මත  තීරණකිරීම   උචිතය . දැන්ම   මානව  හිමිකම්  ආයතන වලට  යාම ප්‍රයෝජනවත්   නැත .  

 නමුත්  කලාප කාර්යාලයට යාමෙන්  ඔබේ දරුවාටසුදුසු  වෙනත් කලාප පාසලක්  හෝ  ලබාගත   හැකි  වනු   ඇත .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 2:17 PM