ප්‍රශ්න තොරතුරු

කලිනුත් මම භාවනා ක්‍රම ගැන ඇහුවා යෙහෙළි. එවයෙන් ගොඩක් වුනා. ආයෙම ඒ වගේ පුංචි පුංචි භාවනාවක් කියලා දෙන්න.

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


ඔබ මීට කලින් කළ භාවනාවකින් ඔබගේ හිත සැහැල්ලු වුවා යැයි ඇසිමද සතුටක් . ඔබ කැමති නම්  එයම නැවත භාවිතා කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත්  ඔබ ගේ හිත සැහැල්ලු කරගැනීමට හැකි තවත් පුංචි භාවනාවක් කියන්නම්. 

ඔබට නිදහස් තැනක් යැයි හැගෙන තැනක පහසුවෙන් අසුන් ගන්න.  දිග හුස්මක් අරගෙන හයියෙන් පිටකරන්න. මේක 5ස් වරක් පමණ කරන්න. දැන් හුස්ම ගන්න ගමන් ඇස් වසාගෙන ඔබගේ මනස ශරීරයේ පාදාන්තයේ පටන් හිස මුදුනට වෙනකම් හිමින්  මනසින් බලන්න. මහපටගිල්ල සිට හිස දක්වා  හැම ශරීර  අවයවයක්ම  කොටසින් කොටස   තද කරමින් එහි වේදනාව විදලා අත්හරින්න.  දැන් නිසොල්මන්ව ඔබගේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්න . හිත පාලනය කිරීමට උස්සාහ නොගෙන බලාගෙන ඉන්න. මතකයෙන් හිත ඈතට යන බව සිහිපත් වන විට  නැවත ඔබ සිටින ඉරියව්ව වෙත හිත යොමු කරන්න.  ඔබ  විශ්වාස කරන ආගමික ශාස්තෟන් වහන්සේලා ගේ ගුණ මෙහිදී  මෙනෙහි කිරීමටද ඔබට  හැකිය . ඔබට ඇතැයි කියා හිතෙන වෙලාවක්  නියැලෙන්න. මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 2:35 PM