ප්‍රශ්න තොරතුරු

Doctor, මන් සුදු වෙන්න tablet එකක් බොනවා. එක බොන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් දවස් දෙකයි බිව්වේ තුන්වෙනි දවසේ බොන්න අමටක වෙලා. ඒ නිසා දැන් ඒ කලින් දවස් දෙකේම බිව්වා එක වැඩක් නැද්ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


ඔබට එක දිනක් මගහැරීම විශාල ගැටලුවක් නොවේ. නමුත් නැවත ආරම්භ කර දිනයේ නියමිත වේලාවකදී අදාල ඖෂධය ලබා ගැනීමට අමතක නොකරන්න. අනික් වැදගත්ම දෙය නම් වෛද්‍යවරයෙකු නිර්දේශ කල ඖෂධ පමණක් භාවිතා කරන්න. නැත්නම් ඔබට පසු කලකදී බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුවේවි. එනිසා ඖෂධය සමග ගොස් ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 3:25 PM