ප්‍රශ්න තොරතුරු

මන් ගොඩක් කෙට්ටුයි මට මට මහත් වෙන්න දෙයක් කියන්න පුලුවන්ද

 මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට ඔබගේ බර සහ උස යන මිනුම් අවශ්‍ය කරන අතර ඔබගේ BMI අගය මත පදනම්ව පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිබේ. උසට සරිලන බරක් නො තිබේ නම් ඔබ කෙට්ටු ශරීරයක් හිමි තැනැත්තියක් විය හැක . මේ සඳහා පිළියම් යෙදීමට නම් පළමුව ඔබගේ කෘශ වීමට හේතුව සොයා ගත යුතු ව ඇත . සමහර විට එය යම් කිසි පෝෂණ ඌණතාවක් හෝ හෝමෝන ඌනතාවයක් හෝ නැති නම් යම් කිසි රෝගී තත්ත්වයක් හෝ විය හැක . මේ නිසා මහත් වීමට උත්සාහ කිරීම ට පෙර රෝගී තත්ත්වය කුමක්දැයි හඳුනා ගත යුතු ය . එමෙන් ම එය ස්වභාවික හේතුවක්ද විය හැක .නැතහොත් මානසික අසමතුලිත තාවය නිසා ද විය හැක . නිවැරදි හේතුවක් කිව හැක්කේ ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු වෛද්‍ය වරයෙකු විසින් පරික්ෂා කර බැලීමෙන් අනතුරුව හා සුදුසු පරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසුවය .

මේ සඳහා නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට ළඟම රජයේ රෝහලේ බෝ නොවන රෝග සායනය වෙත යොමුවීම නිර්දේශ කරමි .ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 16 Jul 2020 Thu 1:03 PM