ප්‍රශ්න තොරතුරු

OGTT test එක කරන් නැතුව මට PPBS  test එක කරන්න කිවා මිඩ් වයිෆ් මිස්...එ කුමක් සදහාද..ogtt test එක නොකරන එක පර්ශනයක් නොවේද?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගර්භණි සමයේ දී ඇතිවන සීනි තත්වය මවට සහ දරු ගැබට බලපෑම් ඇතිකල හැකි බව ඔබ දැනටමත් දැනුවත් ඇතැයි සිතමි. මුල් සාමය සහ සති 28න් පසුව සීනි තත්වය ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය වන අතර, විවිධ පරීක්ෂණ හරහා රෝග තහවුරු කිරීම සිදු කරන අතර, එය රෝහලෙන් රෝහලට, සයනයෙන් සායනයට සහ වෛද්‍යවරයාගෙන් වෛද්‍යවරයාට වෙනස් විය හැක. PPBS පරීක්ෂණයට සාපේක්ෂව බහුලව බාවිතා කරන පරීක්ෂණය වන OGTT පරීක්ෂණය ඔබට වඩාත් සුදුසු අතර, ඔබගේ සායනය, රෝහල (රජයේ/පෞද්ගලික) හරහා එය සිදු කර ගත හැක.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 31 Aug 2020 Mon 5:20 PM