ප්‍රශ්න තොරතුරු

docter urein ekka albumin pass wenne samanyen mona wage roga walatada

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මුත්‍රා සමග ප්‍රෝටීන පිටවීම විව්ද හේතූන් නිසා විය හැකි අතර නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ මුත්‍රා සමග සාමාන්‍යෙන් ප්‍රෝටීන පිටවන්නේ නැහැ.මෙය වකුගඩුවල රෝගී තත්වයක් හෝ දියවැඩියාව,ඇතැම් ඖශද වර්ගවල අතුරු ප්‍රතිපලයක්,වකුගඩුවලට හානි කරන රෝග ආදියේදී සිදු විය හැකියි.

ප්‍රධාන ලෙසම දියවැඩියාව හා නෙෆ්‍රොටික් රෝගය ඇති අයට එසේ ප්‍රෝටීන් පිටවේ


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 Sep 2020 Sat 3:41 PM