ප්‍රශ්න තොරතුරු

යෝනි මාර්ගයට ඇඟිල්ලක් ඇතුළු කිරීමෙන් කන්‍යාපටලයට හානි සිදුවිය හැකිද?

         

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

යෝනි මාර්ගය තුළට තුළට ඇඟිල්ලක් ගමන් කළත් සමහර අවස්ථාවල කන්‍යා පටලය බිඳී යා හැක . තද කළ ප්‍රමාණය ඇතුළු කළ ඇතුළු කළ ප්‍රමාණය දන්නෙ ඔබය.  එය අපට තීරණය කළ නොහැක

 කන්‍යා පටලය බිඳී ඇත්දැයි වෛද්‍ය වරයෙකු වශයෙන් කිව හැක්කේ එය පරීක්ෂාකර බලා පමණි. 

කන්‍යා පටලය ගැන වද වන්නේ පිරිසිදු භාවය ඔප්පු කිරීමට නම් ඒ ගැන වදවෙන්න එපා. 

 නූතන සමාජයේ කන්‍යා කන්‍යා පටලය මගින් පිරිසිදුකම සොයාගත නොහැකි බව විද්‍යානුකූලව සනාථ කර ඇති සංකල්පයකි . 

සමහර කාන්තාවන්ගේ කන්‍යා පටලයේ පිහිටීම මත එහි ස්වභාවය මත එකතු වීමක් සිදු වුවත් එය බිඳී නොයාමට ඉඩ තිබේ. එම නිසා කන්‍යා පටලය බිඳී රුධිරය පිටවන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි. අනෙක් අයට පළමු එකතුවීමේදී එකතු වීමේදී රුධිරය පිටවීමක් සිදු නොවිය හැක. 

එම නිසා කන්‍යා පටලය හානි වීමක් හෝ නොවීමත්  තීරණය කර හැක්කේ පිටවන රුධිරයේන් නොව එය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂාකර බලා පමණි.  එය කළ හැක්කේ වෛද්‍යවරයකුට පමණි. 

ඔබට පිටවූ රුධිරය බොහෝවිට ඇඟිල්ල ඇතුල් කිරීමෙන්  කන්‍යා පටලයට සිදු වූ තුවාල වීමක් නිසා පිට වූවා යයි සිතිය හැක  . කලාතුරකින් එය යෝනි මාර්ගයේ තුවාල වීම    නිසාද විය හැක 

නමුත් ඔබ අනවශ්‍ය කලබලය කෝ පසුතැවිල්ලට පත් විය යුතු නැත හේතුව ඔබ ඔබ හෘද සාක්ෂියෙන් ඔබ වරදක් කර නැති බව දන්නා නිසාවෙනි. 

මේ පිළිතුර ඔබේ පෙම්වතාට ද පෙන්වන්න 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Sep 2020 Tue 11:34 PM