ප්‍රශ්න තොරතුරු

ලිංගික එක්වීමකින් තොරව කන්‍යාභාවය නැති වෙන්නේ යෝනිය තුලට දැමූ විටද නැතිනම් කුමන ආකරයට

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

කන්‍යා පටලය බිඳ වැටෙන්නේ යෝනි මාර්ගය තුළට තුලට ශිෂ්ණය, ඇඟිලි හෝ වෙනත් යම් ආකාරයක උපකරණයක් හෝ ඇතුළු කිරීම නිසාවෙනි . බාහිර ව වෙන දේවල් නිසා කන්‍යාපටලය බිඳී යන්නේ නැත .

වෛද්‍ය වරයෙකු වශයෙන් කිව හැක්කේ එය පරීක්ෂාකර බලා පමණි. 

කන්‍යා පටලය ගැන වද වන්නේ පිරිසිදු භාවය ඔප්පු කිරීමට නම් ඒ ගැන වදවෙන්න එපා. 

 නූතන සමාජයේ කන්‍යා කන්‍යා පටලය මගින් පිරිසිදුකම සොයාගත නොහැකි බව විද්‍යානුකූලව සනාථ කර ඇති සංකල්පයකි . 

සමහර කාන්තාවන්ගේ කන්‍යා පටලයේ පිහිටීම මත එහි ස්වභාවය මත එකතු වීමක් සිදු වුවත් එය බිඳී නොයාමට ඉඩ තිබේ. එම නිසා කන්‍යා පටලය බිඳී රුධිරය පිටවන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි. අනෙක් අයට පළමු එකතුවීමේදී එකතු වීමේදී රුධිරය පිටවීමක් සිදු නොවිය හැක. 

සමහරුන් ගේ කන්‍යා පටලය ඝන ව පිහිටන අතර සමහර අය ගේ ඇදෙනසුලු භාවය වැඩිපුර පිහිටයි. එවැනි කන්‍යා පටලයක් බිදී යන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි.

එම නිසා කන්‍යා පටලය හානි වීමක් හෝ නොවීමත්  තීරණය කර හැක්කේ පිටවන රුධිරයේන් නොව එය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂාකර බලා පමණි.  එය කළ හැක්කේ වෛද්‍යවරයකුට පමණි. 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Sep 2020 Wed 12:18 AM