ප්‍රශ්න තොරතුරු

මිතුරි කාඩ් 1ක හෝර්මෝන පෙති 21ක් අඩංගු බැවින් ප්‍රථම වරට එය භාවිතා කරන විට (ඔසප් වූ පළමු දිනයේ පටන් ගතහොත්) නැවත දින 21කින් ඔසප් වීම සිදු වේද? මා තව මසකින් පමණ විවාහ වීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මාගේ ස්වාභාවික ඔසප් චක්‍රය අනුව ඔසප් වීම යෙදී ඇත්තේ විවාහ වන දිනටම ය. මා මිතුරි භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන බැවින් මෙවර ඔසප් වීමේදී මිතුරි පෙති ගැනීම ආරම්භ කළහොත් විවාහ වන දින ගැටළු මතුවිය හැකි බැවින් මේ සදහා විසදුමක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ මේ සඳහා මුලින්ම ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හමුවී සාකච්චා කිරීම ඉතා යෝග්‍ය වේ. ඔබට සාමාන්‍ය පරිදි ඔසප් වීම සිදු වේ නම් ඒ සඳහා පෙති භාවිතා නොකරන්න. ඔබට සතියකින් පමණ කල් දමා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට මේ මස ඔසප් වී සුවවීමෙන් අනතුරුව සතියකින් පමණ පසු පෙති භාවිතයට යොමු වන්න. 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 27 Sep 2020 Sun 1:37 AM