ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩොක්ට විටෙක ගනකමට හ කැබිලි වශයෙන් සුද යම රෝගයක්ද යට ඇඩුමේ ලා කහ පැහැයට පැල්ලම් සිටින්නේ සුද යාම නිසද සුද යාම සදහා ප්‍රතිකාර තිබේද ප්ලිස් ඩොක්ට ඉක්මනින් පිලිතුරක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමි

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව්. ඔබට මේ ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය වහාම පරීක්ෂා කරවා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/ වරිය ලවා පරීක්ෂා කරවාගෙන අදාල ප්‍රතිකාර එලෙසින්ම ලබා ගන්න.

තවද ඔබ මෙහිදී උෂ්ණාධික ආහාර ගැනීමෙන් වළකින්න. කොමඩු, ගස්ලබු වැනි පළතුරු නිතර ආහාරයට ගන්න. දිනපතා ප්‍රමාණවත් ජලය පානය කරන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 09 Oct 2020 Fri 11:56 PM