ප්‍රශ්න තොරතුරු

කිතුල් හකුරු සහ උණු වතුර උදේට බිව්වම බඩේ අමතර මේදය ඉවත් වීමට උදවු වෙනවද? කිතුල් හකුරු සීනි වගේ ඇග මහත් කරන්නේ නැද්ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

කරුණාකර මිථ්‍යා විශ්වාස සහ කටකතා විශ්වාස නොකරන්න. ඔබ කියනා ක්‍රමය අනුව කිසිවිටෙකත් මේදය ඉවත් නොවේ. 

ඔබ සෑම ආහාර වේලකටම පසුව මද උණුසුම් ජලය පානයට යොමු වන්න. එවැනි දේවලින් සාමාන්‍යයෙන් මේද තැන්පත්වීම නවතා ගත හැක.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Oct 2020 Sat 6:02 PM