ප්‍රශ්න තොරතුරු

පළමු ලිංගික එකතු වීමේදී අනිවාර්යෙන් රුදිරය පිටවීමක් වෙන්න ඕනෙද? පිරිසුදු කන්‍යාවක් වෙන්න එහෙම වෙන්න ඕනෙද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

පළමු ලිංගික එක් වීමේදී රුධිරය පිටවීම අනිවාර්ය නොවේ. ඔබේ පිරිසිදුබව පිළිබඳව දන්නේ ඔබයි. කාන්තාවන්ගේ මාසික ආර්ථවය අවස්ථාවේදී රුධිරය පිටවීමට කන්‍යා පටලයේ සිදුරු ඇති අතර ඒවා පිහිටා ඇති ආකාරයද වෙනස් වේ. තවද කන්‍යා පටලයේ ඝනකමද වෙනස් විය හැකිය. ඇඟ වෙහෙසා ක්‍රීඩා කිරීමෙන්ද මෙය වෙනස් විය හැකිය.ඒ අනුව අප සිතන ආකාරයට රුධිරය පිටවීමක් හෝ පටල කැඩීමක් සිදු නොවීමටද ඉඩ ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 8:39 AM