ප්‍රශ්න තොරතුරු

ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා මාසයක් විතර ගිහින් එක නැති කරගන්නේ කොහොමද? මට උදව් කරන්න

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබේ ගර්භනීභාවය ගැන සුබ පැතුම්!

කෙසේ වෙතත්, මේ මොහොතේ ඔබ අපේක්ෂා කරන දෙයක් නොවේ නම්, කරුණාකර පවුල් සැලසුම් සංගමය (Family Planning Assosciation/FPA) අමතන්න.
ඔබේ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට සහ විකල්පයන් ඔබට පැහැදිලි කිරීමට උපකාර කළ හැකිය.

37/27 Bullers Lane,Colombo 07,Sri Lanka.
011 2555455

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 8:42 AM