ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගර්භාෂයේ බිත්තිය ගනත්වයෙන් වැඩි වීම දරුවෙකු සද ගැනීමට යාමේදී බාදාවක් වෙයිද ?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

එය සමහරෙකුට ගැටලුවක් වූවාට ඔබ එය ඒ ආකාරයෙන්ම බාර ගත යුතු නැත. ඔබට එය බාධාවක් ලෙස සිතේ නම් දෙදෙනාම ,මුල සිටම සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න.(ප්‍රසව හා නාරිවේද) . එවිට ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලැබෙනු

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 8:44 AM