ප්‍රශ්න තොරතුරු

දරුවන්ට දඬුවන් දීමට ගුරුවරුන්ට අයිතියක් තියෙනවද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

නීත්‍යානුකුලව දරුවන් නීතියෙන් ආරක්ෂා කර ඇත. මෙයින් අදහස් වන්නේ ගුරුවරුන්ට ශිෂ්යයන්ට පහර දිය නොහැකි බවයි. සාමාන්යයෙන් මෙය සිදුවන විට, ඔවුන් ශිෂ්‍යාට අනිසි ලෙස උල්ලංඝනය කරන්නේ මන්දැයි පාසැලට දැනුම් දිය යුතුය. මෙය මතභේදයට හේතුවක් වේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 8:50 AM