ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම මගේ හස්බන්ඩ් ගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. මගේ පුතා එයා ලග ඉන්නේ. දැන් එයා කෙනෙක් එක්ක ජීවිත් වෙන්නේ. මට මගේ පුතාව ගන්න කරන්න දෙයක් නැද්ද ?.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ සහ ඔබේ සැමියා උසාවි මාර්ගයෙන් දික්කසාදයක් ලබාගෙන තිබේද?
ඔබ දෙන්න එකිනෙකාහෙන් වෙන්වීමට හේතු මොනවාද?
ඔබට දරුවාගේ වයසට අනූව දරුවාගේ භාරකත්වය ඉල්ලා දිස්ත්‍රික් උසාවියේ නඩුවක් පැවරිය හැක.
මේ පිලිබඳ උපදේශනය කිරීමට තවත් තොරතුරු අපට අවශ්‍යවේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 9:20 AM