ප්‍රශ්න තොරතුරු

බිග් ගර්ල් කෙනෙක් වෙන්න කලින් ලිංගික අත්වැරැද්දක් උනොත් කන්‍යා බාවය නැති වෙනවද ?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ලිංගික අතවරයේ ස්වභාවය මත දරුවාගේ කන්‍යාභාවය බිඳී ඇතිදැයි නිගමනය කර යුතුවේ.
ළමයෙකු මල්වරවියට පත්වීම ඇයගේ කන්යාභාවයට සම්බන්ධ නැති බව පැහදිලිව වටහා ගත යුතුය.
ලිංගික අතවරයට භාජනය වූ දැරියට මානසික උපදේශන ලබාදීමද වැදගත් වේ. තවද මෙසේ අතවර නැවත නැවතත් සිදු නොවන ලෙස වග බලා ගත යුතුය.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 9:22 AM