ප්‍රශ්න තොරතුරු

කකුල් වල කොරල වලට බෙහෙත් මොනවද ?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට ඇත්තේ  icthyosis නම් රෝග තත්ත්වය විය හැක . මේ සඳහා චර්ම රෝගී සායනයක් වෙත යොමු වීමට ළඟම රජයේ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ වෛද්‍යවරයකු වෙත යොමු වන්න . 

පරීක්ෂා කරබලා තීරණය කලයුතු තත්ත්වය කි


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 9:24 AM