ප්‍රශ්න තොරතුරු

ශීෂ්නය විශාල කර ගැනීමට ගතහැකි පියවර  මොනවාද දැන ගන්න ඕනේ

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මුලින්ම ඔබේ දේහ උස සහ බර අනුව ඔබගේ ලිංගික අවයවය වැඩී ඇති අකාරය ප්‍රමාණවත්ද යන්න පරීක්ෂා කල යුතුවේ. එනිසා ඔබ මුලින්ම වෛද්‍යවරයෙකු ලවා එය පරීක්ෂා කර ගන්න. එය පිහිටීම ඔබට ප්‍රමානවත් නැතිනම් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සහ උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. එය නියමිත පරිදි සිදුකිරීමෙන් ගැටලුවට වඩාත් හොඳ විසඳුමක් ලැබෙනු ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 9:45 PM