ප්‍රශ්න තොරතුරු

කොන්ඩේ යන එකට මොකද කරන්නේ?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙම කරුණු මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය:

1. ඔබේ කොණ්ඩය නිතරම සෝදා ගන්න එපා
2. අධික ෂැම්පු නොකරන්න
3. එය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සතියකට දෙවරක් ඔබේ කොණ්ඩය මත තෙල් දැමිය යුතුය
4. Head and Shoudlers වැනි වැනි නිවැරදි හිසකෙස් ෂැම්පු භාවිතා කරන්න
5. අධික පීඩනය නොවන්න

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 10:16 PM