ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට මෙහෙණි සසුනට එක් වෙන්න හිතෙනවා. මට වයස දැන් අවරුදු 28ක් වෙනවා. මෙහෙණියක් වෙන්න ඕනේ සුදුකම් මොනවද ?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ විමසා ඇත්තේ මෙහෙණියක් ව සසුන්ගත වන්නටද ? එසේනම් ඔබ එම අදහසට එළඹියේ කුමක් පදනම් කරගෙන ද ? යන සිතිවිල්ලට සත්‍ය ආකාරයේ පිළිතුරක් පළමුව සොයා ගන්නට අප ඔබට යෝජනා කරනවා.

 ඔබ සඳහන් කර ඇති සසුන් ගත වීමට සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් නම්,ඔබගේ භාරකරුවන්ගේ අවසරය අවශ්‍ය වනු ඇත . අනිකුත් සුදුසුකම් තිබෙන මුත් ඔබට එය අදාළ නොවන බව අපට වැටහේ .

ඔබ සැබෑ වශයෙන්ම ජීවිතය අවබෝධ කොටගෙන , නිවීම, සැනසීම ලබාගැනීම සඳහා සසුන් ගත වීමට අදහස් කරන්නේ නම් එය ඉතා හොඳ තීරණයකි.

එම නිසා පළමුව ජීවිතය සැකැවින් දැකගන්න . ඔබ සඳහන් කර ඇත්තේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් නම්, එමගින් කුමන ආකාරයේ පණිවිඩයක් ලබා දෙන්නේ දැයි සැකැවින් අසා අවබෝධ කරගැනීම වඩා යහපත්ය. දෙවනුව තීරණයකට එළැඹිය හැකිය.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Oct 2020 Thu 11:22 PM

අදහස්