ප්‍රශ්න තොරතුරු

dr.maga hisa hissori thiba aurudu 10 waga .a kala konda godak thiba .mama dr kanagan arn kito plus shampoo aka dama aurudu 5k waga ,adan konda sarama gihin tatea thadila a ai?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව්. ඔබගේ ගැටලුව පැහැදිලියි. හිස් හොරි විශාල වශයෙන් පවතී නම් අනිවාර්‍යෙන්ම ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් කල යුතුයි. Shampoo එකක් පමණක් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් නැත. ශරිර අභ්‍යන්තරයට ප්‍රතිකාරයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබ එය ලබා ගෙන නැත. තවද දීර්ඝ කාලීනව රසායනික අඩංගු ෂැම්පු භාවිතයෙන් ඔවැනි තත්ව ඇතිවිය හැක. ඔබ දැන් පවතින තත්වය සඳහාද Dermatologist කෙනෙක් හරහා ප්‍රට්ගිකාරයට යොමු වීම ඉතා වැදගත් වේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 05 Dec 2020 Sat 10:59 PM