යෙහෙළි වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා!
ඔබේ ඩිජිටල් මිතුරිය

හදිසි ඇමතුම්

ගැටලු යොමු කරන්න

පළපුරුදු විශේෂඥයින්ගෙන් විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගන්න.

නිතර අසන ගැටලු

ඔබට නිතර මතුවිය හැකි ගැටලු සඳහා විශේෂඥ පිළිතුරු බලන්න.

සමාජ මාධ්‍ය

යෙහෙළි සමාජ මාධ්‍යය ජාල වලට පිවිසෙන්න.

ක්ෂණික ඇමතුම්

ඔබට උපකාර ලබාගත හැකි ක්ෂණික ඇමතුම් අංක.

අප විසින් ලබා දෙන සේවාවන්

ඔබ යෙහෙළි.lk හා සම්බන්ධ වූ විට, ඔබේ ගැටලුවට අවශ්‍ය උපදෙස් ඔබට ලබා දීම අපගේ අරමුණයි. අපගේ සියලුම විශේෂඥයින් ඔබගේ ගැටලු තේරුම් ගැනීමට හැකි සුදුසුකම් ලත් වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විතයි. Yeheli.lk ඔබව විශේෂඥයින් සමඟ ආරක්ෂිතව මෙන්ම ඔබට වඩාත් ගැළපෙන ලෙස සම්බන්ධ කරනු ලබයි.

එය සිදුවන්නේ කොහොමද?

ඔබගේ ගැටලු සඳහා නිවැරදි මගපෙන්වීම ලබා ගැනීම කොතරම් වැදගත් ද යන්න පිළිබඳව අපට වැටහීමක් ඇත. නියමිත කාණ්ඩය ඔස්සේ ඔබේ ගැටලුව අප වෙත යොමු කරන්න, අපි ඔබට වඩාත් උචිත විශේෂඥ උපදෙස් ලබා දීමට හැකි උපරිමයෙන් කටයුතු කරන්නෙමු.

ජනප්‍රිය සාකච්ඡා

නිතර අසන ගැටලු